Teknologijournalist: Twitters inntekter har falt 40 prosent på ett år

foto