Eirik Jensen har søkt om forlenget soningsavbrudd

foto