Koronapandemien har krevd langt flere liv enn opplyst

foto