Kongsberg Gruppen skal levere missiler til Australia for 5 milliarder kroner