Truede øystater søker klimavern fra havretten – vil plassere ansvar