Forsvarer: Alt gikk galt da Helge Ingstad forliste

foto