Pensjonistforbundet vil ha høyere trygd – mener arbeidslinjen er foreldet

foto