Russland og Belarus har signert avtale om utplassering av atomvåpen