Flyglederstreik i Frankrike – flere avganger innstilt

foto