Eirik Kydland skal lede Nasjonalbibliotekets redaksjonelle kulturformidling

foto