Stein Erik Hagen er skeptisk til regjeringens kjønnskvoteringsforslag

foto