Uriks-spesial: Millioner av bøker på russisk fjernet fra ukrainske bibliotek

foto