Norske aviser fikk sitt svakeste driftsresultat i 2022 siden finanskrisen, ifølge rapport