Petroleumstilsynet ber om «økt årvåkenhet» på norsk sokkel