Seks selskaper vil lagre CO2 på norsk sokkel

foto