Jens Stoltenberg mottok Sønstebyprisen: – Det er en stor ære

foto