St. Olavs hospital undersøker om Helseplattformen kan ha medvirket til at pasient døde

foto