Fagforbundet krever mer heltid og oppgavedeling etter NRK-dokumentar om eldreomsorgen

foto