Håpet om å finne overlevende etter båtforliset ved Hellas svinner hen

foto