Seks personer evakueres med snøscooter etter låvebrann i Øyer