Krass kritikk av Kina-reisen til FNs menneskerettstopp

foto