Rapport: Millioner av liv på spill i Afghanistan grunnet vestlige grep

foto