Anniken Huitfeldt til Finland – skal diskutere situasjonen i Russland og Ukraina

foto