Utenriksdepartementet fraråder ikke-nødvendige reiser til Iran