Durek Verrett har engasjert John Christian Elden som advokat

foto