Røykutvikling på hotell i Bergen – har satt i gang evakuering