Kollektivtilbudet i byene har knapt blitt bedre de siste to årene, mener Naf

foto