Kurderne jakter på IS-krigere etter fengselsangrep

foto