Friluftslivsorganisasjoner reagerer på kommunalministerens strandsone-utspill