Dødstallet stiger etter bygningskollaps i Syria

foto