Bolsonaro lener seg på mektige, konservative støttespillere

foto