Våpenhvilen mellom Armenia og Aserbajdsjan holder foreløpig

foto