Dom: 72 millioner kroner som er hvitvasket, kan inndras