Seks amerikanske Seahawk-helikoptre kjøpes inn til Forsvaret

foto