Stort lager med matvarer ødelagt i storbrann i Frankrike

foto