Nesten 6 prosent av yrkessjåførene bruker mobilen i trafikken