Paven med klar beskjed: – Inkluder kvinner mer i kampen for fred

foto