Forsvarerne til Tengs-siktet har mottatt bevisoppgave fra påtalemyndigheten

foto