Bønder og kommunene får økt økonomisk støtte etter ekstremvær

foto