Regjeringens nettsider er oppe igjen etter å ha vært nede i en kort periode