Lagmannsretten forkastet anken over dommerbytte i ulvesaken

foto