Oslo bispedømme og biskop skal få samiske navn

foto