Preses mener Kirkemøtet bør si unnskyld til skeive

foto