Robert Mood: Oslo-besøket er en tydelig anerkjennelse av Taliban

foto