Innstrammingen for russiske fiskefartøy trer i kraft fredag