EMD: Romania bryter menneskerettighetene til likekjønnede par

foto