Slagsmål på Furuset i Oslo – stikkvåpen og mulig skytevåpen observert