– Halve SAS har fløyet. For den andre halvdelen vil mange flygninger være på plass allerede i dag. Om en dag eller to er det fly på hele trafikkprogrammet, sier norgessjef i SAS, Kjetil Håbjørg, til NTB.

Avinors hjemmesider viser at 112 SAS-flygninger er innstilt tirsdag. Onsdag er allerede 36 flygninger innstilt.

– Dette har vært en omfattende konflikt som har påvirket mange, sier Håbjørg.

Den inngåtte avtalen mellom SAS og pilotforeningene sikrer at 450 piloter skal gjenansettes i selskapet.

– Heldigvis så lyktes vi sammen med våre foreninger for å finne en løsning.

På tross av at mange har unngått SAS de siste ukene, sier Håbjørg at flyene er fulle.

– Våre bookinger er på toppsesong. Vi har dessuten mange gjester som venter på transport hjem.

En omfattende avtale

Håbjørg sier at flere av deler av avtalen var oppe til diskusjon fram til siste slutt.

– Det har vært vanskelig å finne balanse i helheten. Alle punkter har vært oppe til diskusjon.

Gjennom hele streiken har begge parter jobbet for at den skulle bli så kort som mulig, fremholder Håbjørg.

– Det har vært tøft og krevende for alle parter. Men jeg tror denne avtalen er veien framover.

Til sammen er det rundt 10.000 ansatte i selskapet.

– SAS kjemper for alle disse arbeidsplassene. Denne avtalen er viktig for at SAS skal kunne fortsette sitt omstillingsarbeid og være konkurransedyktige.

– Støtter den skandinaviske modellen

Pilotforeningene mener at den skandinaviske arbeidsmodellen har stått på spill i denne konflikten. Norgessjefen for SAS mener at dette ikke har vært tilfelle.

– Vi er veldig opptatt av å følge den skandinaviske modellen. Vi har fått kritikk om det som vi ikke gjenkjenner, sier Håbjørg.

– Streik er en del av den skandinaviske modellen. En viktig pilar i den skandinaviske modellen er at man klarer å bli enige, det har vi også klart. SAS er en virksomhet med over 30 fagforeninger. Vi vil på det sterkeste understreke at vi støtter og ønsker den skandinaviske modellen.