Moldovas ekspresident etterforskes for høyforræderi

foto