Rapport: Norge lyktes godt med å skaffe vaksiner, men systemene var sårbare